Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Punk rock action + free jazz dream = Tight Meat DuoΘα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Tony Herrington από τα liner notes του cd. Εκφράζουν με πολύ πιο ακριβή τρόπο όσα θέλω να πω. Στα χρόνια που πέρασαν από όταν γράφτηκαν οι παρακάτω γραμμές, ο David Keenan και ο Alex Neilson, οι Tight Meat Duo δηλαδή, εκφράστηκαν συχνά ,μέσω του γραπτού λόγου, για τη μουσική και τις κοινωνικές,πολιτικές και προσωπικές δονήσεις της, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφει  ο Herrington παρακάτω.
Είναι αυτή η αόρατη γραμμή που ενώνει τόσο διαφορετικές μεταξύ τους ανθρώπινες δραστηριότητες, το αποτύπωμα του καθενός από εμάς σε αυτόν τον πλανήτη και στους γύρω μας.


Like all the great visionary thinkers of our time, from Iggy to Arthur Doyle, David Keenan and Aex Neilson are autodidactic polymaths devolving advanced thought back to punk-promitive motion. Judging by the music heard on Vanishing Fist, their first salvo under the name Tight Meat Duo, these Glaswegian deviants are prime examples of the dictum that the new wave of free musicians act on impulse.They 've studied and immersed themselves in some of the most life affirming vibrations of all time, those silhouettes,shadows and forectasts of tomorrow disguised as free jazz, as Sun Ra almost put it, sensed this essence flooding their synapses, rewiring their DNA, messing with the id so inheritited 3D vision becomes implanted third eye cosmology-and now their getting in on the aktion. (...)
On one bleedingly obvious level, the model and inspiration for the music heard on Vanishing Fist, a series of four improvisations for alto sax and drum set, lies in a sequence of recordings that begins four decaes ago with John Coltrane & Rashied Ali's Interstellar Space and includes Frank Lowe & Rashied Ali's Duo Exchange and Frank Wright & Muhammad Ali's Adieu Little Man. These were records on which some of the most advanced musical minds of their time dispensed with extraneous instrumentation to time travel into pre-history, to access the dawn of music as the pure sound of a voice being raised up to the beat of a drum, then teleported these primal telecommunication modes forward into next-dimentional visionary utterance.
By recording an album of sax and drum duos, this Tight Meat Duo are making no bones about their acolyte desire to plug into the waves of pure energy left by the aktions of such exalted extra-terrestrial intelligences in order to give their own raw-as-fuck conceptions vertical lift. But while their music burns in nostalgia and reverence for a particular mode of expression, and the times and cultures that birthed it, it is also the sound of musicians whose minds have been in a ongoing state of expansion (...).
It's no coincidence that the formula that gave the go ahead to so many of today's free musicians was expounded by Donald Ayler(..). Forget about the notes, Donald instructed when explaining how to listen to the music of the group led by his brother Albert, focus on the colors, you have to watch them move.(...)
And once you 've got to that it's just a short leap of the imagination to get to how it can feel such a natural for two Glaswegian punks to play a music that sounds like it was forged light years distant in the crucible of Afro-futurism.
To reduce all of the above to an equation that anyone can get their head around: punk rock action + free jazz dreams =  Tight Meat Duo. Or expressed another way:  this sound is a thing of raw,erupting beauty conceived in an act of pure love during an era of liberation theology and DIY enthusiasm that states you can if you want to so, do so.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου