Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

O Εμπειρίκος για το dada και το Σουρεαλισμό

...Αποτελούν μια φρενιασμένη προσπάθεια όχι μόνο λυτρωμού από ζυγούς και κανόνες ακαδημιών, μα και ένθερμη εκδήλωση πόθου πλήρους ζωής και άρνηση υποταγής σε οποιοδήποτε είδος θανάτου. Και τα δύο κινήματα ξεχειλίζουν και πάνε πέρα από τα όρια από τα οποία περιορίζονται οι πνευματικές ανακατώσεις...

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Commercial entertainment
The world of Commercial Entertainment increasingly wants us to get our entertainment from commercials, to see no distinction between creativity and fashion, excitement and publicity, music-making and pop stardom, ten bucks and fifty.
Golf players and CEO's are described as "rock stars". A band refusing to do lip-sync videos or to give their song to a car ad is now the anomaly...

Jem Cohen, ανεξάρτητος κινηματογραφιστής, ανάμεσα στα άλλα έχει γυρίσει το The Instrument (για τους Fugazi) και το Building a Broken Mousetrap (για τους The Ex)