Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

In Brooklyn after darkIn Brooklyn after dark,
the helicopters are the birds,
they fly, high above the city,
to sing and screech their private worlds.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου