Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Η κυρίαρχη κουλτούρα κατά τον GramsciΣε κάθε κοινωνία τα κυρίαρχα πολιτισμικά πρότυπα περιβάλλονται από μια νομιμοποιητική ιδεολογία που διαποτίζει την κοινωνία κι αποτελεί το όρο της κοινής λογικής. Δεν πρόκειται απλά για χειρισμό ή επηρεασμό της κοινής γνώμης. Πρόκειται για ιδεολογικά και πολιτισμικά πρότυπα που είναι οργανωμένα και βιώνονται, που καταγράφονται στους νόμους, στα συντάγματα, στις θεωρίες για την κοινωνική πραγματικότητα. Πρόκειται για την ηγεμονία όπως την όριζε ο Gramsci. Η ηγεμονία δεν είναι στατική, αφού εξαρτάται από την κοινωνική διαδικασία της ενσωμάτωσης, Ο κυρίαρχος πολιτισμός παράγεται και αναπαράγεται, παραμένει συνεχώς ενεργητικός, αποτελεσματικός και προσαρμοστικός και μπορεί να ενσωματώσει, να ρυθμίσει και να ανεχτεί πολλά εναλλακτικά νοήματα και αξίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου