Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

A poem from Directing Hand
Heart's Archive (απόσπασμα)

...Ι leave the fiscal year
enter the crystal year
where i break
into serious pieces,
where missing people
speak in rivers and
think in seas
medicine cabinet acts miscalculated
eclipse clap hands,
drink crypt-cans a stone's throw from where you were born...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου